เกจ์วัดลมมิชลิน รุ่น 12277


คุณสมบัติสินค้า

ออกแบบรูปทรงเหมาะสมให้มีการจับกระชับมือ
และสะดวกเมื่อใช้งาน
ระบบจะเปิดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ 
เมื่อกดเกจ์วัดลมที่จุ๊ปวาวล์เติมลม
สามารถวัดแรงดันลมได้ในช่วง 5-99 PSI
ค่าความคลาดเคลื่อนของแรงดันลม เท่ากับ +/- 0.5 PSI
มีระบบการคาลิเบรตให้เกจ์วัดลมมีความเที่ยงตรงได้สม่ำเสมอ
บริเวณมือจับทำจากเนื้อยางสังเคราะห์คุณภาพดีเพื่อกันลื่นแต่นุ่มมือ
แบตเตอรี่เป็นชนิดเปลี่ยนได้

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด