ข่าวสาร

Card image cap
บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์และงบประมาณสนับสนุนให้กับทางอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม Electrical M1

บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ได้มอบผลิตภัณฑ์และงบประมาณสนับสนุน
รวมมูลค่า 30,000 บาท
ให้กับทางอาจารย์และนักศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม Electrical M1  

เพื่อเข้าร่วมในรายการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต 
(EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity)

โดยมีการจัดการแข่งขันขึ้น
เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2022 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด