ข่าวสาร

Card image cap
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านรถจักรยานยนต์ และ นวัตกรรมเทคโนโลยีจักรยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
คุณอุดมชัย บุญวรเศรษฐ์ รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


ทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงร่วมมือลงนาม
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

 


เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านรถจักรยานยนต์
และ นวัตกรรมเทคโนโลยีจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ระหว่าง สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กับ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด"


แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2022 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด