ข่าวสาร

Card image cap
ประกาศรายชื่อร้านค้าที่โชคดี กิจกรรม The Ultimate 2021 Live สด (เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

AutoCorp The Ultimate 2021  ครบรอบ 6 ปี ออโต้คอร์ปฯ
“Lucky Number SIX (เลขดีปี 6)”

 

 ร่วมลุ้นรางวัลมากมาย รวมมูลค่า 1.5 ล้านบาท ลุ้นง่ายๆ เมื่อสั่งซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ
ทุกๆ 6,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ทันที  ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564

"รายชื่อร้านค้าที่โชคดี จากกิจกรรม
 The Ultimate 2021 Live สด "
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

กติการและเงื่อนไข

  • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบทุก 6,000 บาท (ราคารวมภาษีแล้ว) รับสิทธิ์ ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
  • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance ยกเว้นซื้อผ่านทาง ATG247)
  • ระยะเวลา 16 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 64
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
  • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
  • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
  • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2022 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด