ข่าวสาร

Card image cap
เฝ้าระวังและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดกับโรคโควิด 19

ใครกันหนอ...❓
ที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดกับโรคโควิด 19
.
กลุ่มเสี่ยงสำหรับโรคโควิด 19 ที่ต้องเฝ้าระวัง อาการเป็นพิเศษ หากคุณอยู่ในประเภทกลุ่มเหล่านี้ และมี อาการเหล่านี้ร่วมด้วยแล้ว ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านท่านโดยเร็ว

ด้วยความห่วงใยจาก ออโต้คอร์ป

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด