ข่าวสาร

Card image cap
ประกาศรายชื่อร้านค้าที่โชคดี จากกิจกรรม Live สด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

"AutoCorp The Ultimate 2020 ” ครบรอบ 5 ปี ออโต้คอร์ปฯ"

 ร่วมลุ้นรางวัลมากมาย รวมมูลค่า 1.5 ล้านบาท ลุ้นง่ายๆ เมื่อสั่งซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทุกๆ 5,000 บาท 
รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ทันที  ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563
"AutoCorp The Ultimate 2020   Cashback Rebate Cashback Reward" 

กติกาและเงื่อนไข

  • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 5,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษี) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
  • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่างสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
  • ระยะเวลา 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่นค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ
  • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใด ๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
  • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ (กรณีที่ไม่ใช่รางวัล CASH BACK)
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ
  • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด