ข่าวสาร

Card image cap
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 11 และรางวัลประจำเดือนครั้งที่ 3

รางวัลใหญ่ประจำเดือนระยะเวลา 15 ก.ค. - 30 ก.ย.2019

รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล

1

U4041071D5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก

รางวัลประจำเดือน ระยะเวลา 2 - 30 ก.ย. 2019

รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 5 บาท  จำนวน 1 รางวัล

1

U4040958X4

กิจเจริญยนต์

รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก  1 บาท จำนวน 4 รางวัล

1

U2050008X3

ห.จ.ก. ลำพูนอะไหล่ชัยเสรี

2

U4070082X2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี ซี ออโต้ ไทร์

3

U4040229X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรไทร์ แอนด์ วิลส์

4

U2010040D3

ซี.เอส.รวมอะไหล่

รางวัลประจำสัปดาห์ที่ 11 ระยะเวลา 2 - 30 ก.ย. 2019

รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล

1

U4040672X5

ห้างหุ่นส่วนจำกัดช.ทุ่งสงอะไหล่

รางวัลที่ 2  ทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 4 รางวัล

1

U4041084A4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีที อะไหล่

2

U2010271X0

บลูสปีด

3

B4041132X4

นางสาวเกณิกา นันทิวัฒน์

4

B2010062P4

ซี.เค.พาร์ท เซ็นเตอร์

รางวัลที่ 3   ATC Voucher 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1

B4040031X4

บางไผ่อะไหล่ยนต์

2

B4050002X2

ส.พณิชรัชพลกลการ

3

U2010321X3

บริษัท เวสโมนี จำกัด

4

B4040063X4

วิศิษฏ์อะไหล่ยนต์

5

B4040031X4

บางไผ่อะไหล่ยนต์

6

TPU17037X3

บริษัท ราชพฤกษ์ ไทร์เซลล์ จำกัด

7

U4040321X5

สาม อ.อะไหล่

8

B4040078A5

นายมนตรี ลี้หลบพาล/แสงไทยอะไหล่

9

U4040321X5

สาม อ.อะไหล่

10

U2010134P3

โกบูลย์

รางวัลที่ 4  ATC Voucher 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1

B2010103X3

บริษัท กว้างไพศาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

2

U2010300A3

บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์ เทิง จำกัด

3

B2010001P3

บริษัท ธ.ธนทัต จำกัด

4

U2120112X2

นายซันโจ ศิริศักดา

5

U2130042A2

มอเตอร์มาร์ท

6

U4041095X5

รุ่งเรืองรัตน์ อะไหล่ยนต์

7

B4040063X4

วิศิษฏ์อะไหล่ยนต์

8

U2010121B3

นายธวัชชัย จันแก้ว/เอ็มดีอะไหล่

9

B4080126X2

ร้าน 214 คาร์เซอร์วิส

10

B2110030X2

นางสาวนิภา เอี่ยมสำอางค์

11

U2010178P3

อะไหล่ยนต์ท่าม่วง

12

B4080316B3

บจก. พี ซี ซี ออยล์

13

B4040031X4

บางไผ่อะไหล่ยนต์

14

U4040989X4

บจก. ก.แสงเจริญ 1992

15

U4041084A4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีที อะไหล่

16

U2010040D3

ซี.เอส.รวมอะไหล่

17

U2120120X2

ร้านเอเอ็มเซอร์วิส

18

U2010121B3

นายธวัชชัย จันแก้ว/เอ็มดีอะไหล่

19

U4041159X4

โชคไพศาลกลการ

20

U2120292X2

แสงเจริญจักรยาน

กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,000 บาท ( ราคาไม่รวมภาษี 7% ) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด