ข่าวสาร

Card image cap
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 10

รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

10

26 ก.ย. 2562

16 ก.ย. - 20 ก.ย. 62

รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล

1

U4040772A5

บริษัท ส.ใหญ่ยนต์จูนนิ่ง จำกัด

รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 4 รางวัล

1

U2010313X3

นายรพี รักสิงห์

2

U2010147X3

เฮงอะไหล่

3

B4070033X2

บริษัท วัชรพลออโต้ จำกัด

4

B2110082X2

นางพินิดา นาคโชค

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1

U4040315X4

รุ่งเรืองยนตรกิจ

2

B4040191X5

เรือนชัยอะไหล่ยนต์

3

U4041071D5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก

4

U4040686X5

หจก. นครถาวรอะไหล่

5

U2010047X3

หจก. ซีเอ็ม พาร์ท เซ็นเตอร์

6

U4041071D5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก

7

U4041071D5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก

8

U4040963X4

กิจทวีชัยอะไหล่ยนต์

9

U4040963X4

กิจทวีชัยอะไหล่ยนต์

10

U2010088X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชัยอะไหล่ยนต์

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1

U4040443X5

เจริญอะไหล่ยนต์

2

U4040651X5

อู่วิวัฒน์

3

U4040229X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรไทร์ แอนด์ วิลส์

4

U4041082X5

ร้านสมบูรณ์อะไหล่ยนต์

5

U4040400X5

นายอนันต์  วริทธิ์นันต์ / ณรงค์ยนต์

6

U2030030P3

พงษ์ศิลป์ยนต์

7

U2010213A3

นายอัครพงศ์  วิจิตรุจนพันธุ์ / กิตติชัย มอเตอร์ช็อป

8

B4041092X4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบซิค เบ็สท

9

U4040669X5

ร้านแก้วอะไหล่

10

U4040259X5

เอส เอ ออโต้

11

U2010047X3

หจก. ซีเอ็ม พาร์ท เซ็นเตอร์

12

U2050001X3

บริษัท บี.แอล.เอฟ. (2014) จำกัด

13

U2030057C3

นาย ชวัลวิทย์ สวิง / ท็อปมอเตอร์ช็อป

14

U2010047X3

หจก. ซีเอ็ม พาร์ท เซ็นเตอร์

15

U4040277A5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.อะไหล่ยนต์ บุรีรัมย์

16

U4040842X4

ร้านยนต์ศิลป์

17

B2110075X2

นายพยนต์ ตั้งขบวนบุตร

18

B2010092X3

นายสมโชค เลตระกูลกิจ

19

U4040523X4

ร้านนครชัยอะไหล่ยนต์

20

U2130013A0

นางชญาดา แซ่ซิ้อ 


กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,000 บาท ( ราคาไม่รวมภาษี 7% ) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด