ข่าวสาร

Card image cap
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 9

รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

9

19 ก.ย. 2562

9 ก.ย. - 13 ก.ย. 62

รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล

1

U4041133X5

บริษัท ฮะฮวด ออโต้พาร์ท จำกัด

รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 4 รางวัล

1

B4040118X4

โตเจริญออโตพาร์ท

2

U4040670B5

นายไพบูลย์  กัญญานัด/วัฒนาอะไหล่ยนต์

3

U4080020X3

บริษัท เบนซ์ นครอินทร์ เซอร์วิส 2555 จำกัด

4

U4040670B5

นายไพบูลย์  กัญญานัด/วัฒนาอะไหล่ยนต์

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1

U4040961X4

หจก. กิจสยามกลการ (อ้อมน้อย)

2

U4041357X3

ธนพัฒน์ ออโต้ เซ็นเตอร์

3

B4080046B2

บริษัท รุ่งรัตนดำรงค์ จำกัด

4

U4040061X5

นำชัยอะไหล่ยนต์

5

B4080046B2

บริษัท รุ่งรัตนดำรงค์ จำกัด

6

U4040507X4

ร้านน.อะไหล่ยนต์

7

B4050263X2

บริษัท สแควร์ กรุ๊ป จำกัด

8

TPU17095X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางบริการ 1888

9

U2010325X3

ภัทรลักษณ์กลการ

10

U4070072X3

บริษัท เอกการยาง ออโต้เซอร์วิส จำกัด

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1

U4041157X4

นายพิชัย เกษมสุขสำราญ

2

U2030122P3

เทพสารอะไหล่

3

U4040670B5

นายไพบูลย์  กัญญานัด/วัฒนาอะไหล่ยนต์

4

U4040530X5

พี.เอ็น.อะไหล่

5

B4040234X4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ.เจริญกิจยนต์ (1983)

6

U2030057C3

นาย ชวัลวิทย์ สวิง/ท็อปมอเตอร์ช็อป

7

U4041157X4

นายพิชัย เกษมสุขสำราญ

8

U4040961X4

หจก. กิจสยามกลการ (อ้อมน้อย)

9

U2030101A3

นายกอร์ปชัย พันธ์พรสม/เค มอเตอร์ช็อป

10

U4081164X3

ร้านโอซิริส ออโต้ พาร์ท

11

TPU17095X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางบริการ 1888

12

U4090015X3

คุณหนึ่งฤทัย  ทองคำ

13

U4040950C4

นางสาวอธิตยา ไทยอาจ/สิริกลการ ลำลูกกา

14

U2130035X2

บริษัท ชัยสว่างมอเตอร์พาร์ท 1995 จำกัด

15

U4050143X2

นายชิณชัย ลิขิตสายชล

16

U2010110X3

วรพลเทรดดิ้ง

17

U4040648X5

ไชยชนะยนตรกิจ

18

U2010108B3

น.ส.จารุวรรณ  บุญอินทร์

19

U4040106X5

พูลลาภอะไหล่ยนต์

20

U4081193X3

บริษัท วี โนว์ คาร์เซอร์วิส จำกัด 


กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,000 บาท ( ราคาไม่รวมภาษี 7% ) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด