ข่าวสาร

Card image cap
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8

รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

8

12 ก.ย. 2562

2 ก.ย. - 7 ก.ย. 2019

รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล

1

U2010041X3

ชัยยานยนต์

รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 4 รางวัล

1

U2030201P3

เสริมมณี

2

B4080389X3

ร้านมอเตอร์ออยเซอร์วิส

3

U4041340X4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นจูรี่บึงกาฬ

4

U4041071D5

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เอี่ยมนรางกูร

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1

U4041014B4

นางสาวศิริสุข ภควณิช

2

U4040257X4

ตั้งเจริญเซอร์วิส

3

U4041071D5

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เอี่ยมนรางกูร

4

B4041109X4

เพื่อนยนต์

5

U4041071D5

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เอี่ยมนรางกูร

6

B4080141X3

บริษัท เจ แอนด์ อี จำกัด

7

B4041109X4

เพื่อนยนต์

8

U4040525X5

หจก. อรัญสมบูรณ์อะไหล่

9

U4041071D5

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เอี่ยมนรางกูร

10

B4080218X0

อุดมมอเตอร์

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1

U4041014B4

นางสาวศิริสุข ภควณิช

2

U2010101A3

หนองบัวอะไหล่

3

B2050001A4

บริษัท เอ.ที.อี. เทเลคอม คอนสตรัคชั่น จำกัด

4

B4080218X0

อุดมมอเตอร์

5

U2130040A2

นางนันทิกานต์ อินผ่อง

6

U4040304A5

บริษัท เอกสหยนต์ จำกัด

7

U2120024X2

ร้านไอคิว มอเตอร์พาร์ท

8

B4041122X3

บจก. ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)

9

U4070082X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี ซี ออโต้ ไทร์

10

B2010074X0

นางคำมูล พรหมรัตน์

11

B2010087X3

บริษัท คลิก มอเตอร์ จำกัด

12

B2010074X0

นางคำมูล พรหมรัตน์

13

U4041167X5

บริษัท คลองขุด อะไหล่ยนต์ จำกัด

14

U4040514A5

นางสาวสุทธิกานต์ จิตตรานุกูลพงษ์

15

U4040960A5

สหกลอะไหล่

16

B2110048X2

นายคำกอง วรรณทวี

17

TPU17058X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมกิจการยาง

18

U4040917B5

บอลยานยนต์

19

U4070142X2

เอเอ ยานยนต์ 
กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,000 บาท ( ราคาไม่รวมภาษี 7% ) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด