ข่าวสาร

Card image cap
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 7 และรางวัลประจำเดือนครั้งที่ 2

สรุปรางวัลประจำ เดือน ระยะเวลา 15 ก.ค. - 30 ส.ค.2019
จับรางวัลครั้งที่
วันที่จับรางวัล
ประจำเดือน
2
5 ก.ย. 2562
15 ก.ค. - 30 ส.ค.62
รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 1 รางวัล
1
U4081184X2
กม. 5 เซอร์วิส
รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล
1
U2030177X3
ส.คูลลิ่งช็อพ
2
U4040956X5
เอส ซี อะไหล่ยนต์
3
B4050101X2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ.เจริญกิจยนต์ (1983)
4
U4081184X2
กม. 5 เซอร์วิส
สรุปรางวัลประจำสัปดาห์ ระยะเวลา 26 ส.ค. - 30 ส.ค.2019
จับรางวัลครั้งที่
วันที่จับรางวัล
ประจำสัปดาห์
7
5 ก.ย. 2562
27 ก.ค. - 2 ส.ค.2019
รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล
1
U2130017X2
ซี.เอส.รวมอะไหล่
รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 4 รางวัล
1
U4080319A2
บริษัท เอ็มซี ออโต้เซิร์ฟ จำกัด
2
U2050008X3
ห.จ.ก. ลำพูนอะไหล่ชัยเสรี
3
U2010300A3
บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์ เทิง จำกัด
4
B4080046B3
บริษัท รุ่งรัตนดำรงค์ จำกัด
รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
1
B4080333X3
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิวัฒน์
2
B4040162X5
หจก. วังทองอะไหล่ยนต์
3
B4090112X3
บริษัท K.K.S.จำกัด
4
B2010099X3
บางขุนนนท์อะไหล่
5
U4070083A2
บริษัท เอส ออโต้ ไทร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
6
B2050001X4
บริษัท เอ.ที.อี. เทเลคอม คอนสตรัคชั่น จำกัด
7
U4040530X5
พี.เอ็น.อะไหล่
8
U2010202P3
มิตรแท้แบตเตอรี่
9
U2030060C3
น.ส.จุฑารัตน์ ชาญการ
10
U2130012X2
บริษัท บี.แอล.เอฟ. (2014) จำกัด
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล
1
U4040856A5
บายพาสอะไหล่ยนต์
2
U4041185X3
บริษัท เอสวี ออโต้ไทร์ จำกัด
3
U4050041A2
บริษัท ลาภัชชัยยนต์ จำกัด
4
U2130044X2
นายสรวุฒิ โวหาร
5
U4040504X5
กิจพัฒนาอะไหล่ยนต์
6
U2130043X0
บริษัท ศรีสยามกลการ จำกัด
7
U2010178P3
อะไหล่ยนต์ท่าม่วง
8
U2130032X2
น.ส.วราภรณ์ กงเพ็ชร
9
U2130006X2
โกบูลย์
10
B4040017X4
เซี้ยโอโต้พาร์ท
11
U4080319A2
บริษัท เอ็มซี ออโต้เซิร์ฟ จำกัด
12
U2010313X3
นายรพี รักสิงห์
13
U4040661C5
เอส.ดี. อะไหล่ยนต์
14
B4040159X4
เรือนชัย
15
U4040020B5
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเค อะไหล่ยนต์
16
U4040321X5
สาม อ.อะไหล่
17
B4041118X4
วัฒนากิจยนต์
18
U2120123X2
นายอุทัย งดงามทวีสุข
19
U2030180A3
บัวขาวอะไหล่
20
U4070141X0
บริษัท ยางเจริญรุ่งเรือง จำกัดกติกาและเงื่อนไข
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,000 บาท ( ราคาไม่รวมภาษี 7% ) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด