ข่าวสาร

Card image cap
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 6

รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

6

29 ส.ค. 2562

19 ส.ค. - 23 ส.ค. 62

รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล

 1

B4050101X2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ.เจริญกิจยนต์ (1983)

รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 4 รางวัล

1

U2010277X3

นายอุรพล ชาลาอาดิศัย

2

U4080319A3

บริษัท เอ็มซี ออโต้เซิร์ฟ จำกัด

3

U2010147X3

เฮงอะไหล่

4

U4040820X3

ธงชัยการค้า

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1

U2010045X3

ปรีดาอะไหล่ยนต์สันกำแพง

2

B4040179X4

บริษัท เอ.เอส.ดับเบิลยู. ออโตเมชั่น จำกัด

3

U4041071D5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก

4

U4041071D5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก

5

U4040866X5

ยนต์สัมพันธ์

6

U4040034X4

ส.ศิริศิลป์อาหลั่ยยนต์

7

B4041102X4

นายสนธยา นาควัชระ

8

U2110125X2

นายธีรวัฒน์ แปลงงาม

9

U4040166X4

อู่มานิตย์

10

U2030196A3

ร้านแสงชัยอะไหล่

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1

U4041071D5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก

2

U4080319A3

บริษัท เอ็มซี ออโต้เซิร์ฟ จำกัด

3

B4080208A2

บริษัท โจ้ โปรชอป จำกัด

4

B4090098X3

คุณสุนทร ปุปผชาติ

5

U2010040D3

ซี.เอส.รวมอะไหล่

6

U2030332X3

นายวรสิต อินธนู

7

U4040865X5

หล่อเอ็กเส็ง

8

U4050031X2

บจก. พระราม 4 สำโรง

9

U4041071D5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก

10

U2030325X3

วาลิดยานยนต์

11

U4040343A5

คุณดวงจิต แข็งแรง

12

U4041071D5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก

13

U2010241X3

ร้าน โพธิ์รุ่งเรือง

14

U4081190X0

นายอำนาจ กล่อมดี

15

U4080020X3

บริษัท เบนซ์ นครอินทร์ เซอร์วิส 2555 จำกัด

16

U4040117P5

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปกรณ์ภัณฑ์อะไหล่

17

U4041368X4

อู่สยามชัยการช่าง

18

U2030177X3

ส.คูลลิ่งช็อพ

19

U2010241X3

ร้าน โพธิ์รุ่งเรือง

20

U4040898X5

กระบี่สิริยนต์ 


กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,000 บาท ( ราคาไม่รวมภาษี 7% ) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด