ข่าวสาร

Card image cap
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5

รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

5

22 ส.ค. 2562

13 ส.ค. - 16 ส.ค. 62

รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล

1

U2010083X3

โมดิฟายด์ช๊อป

รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 4 รางวัล

1

U4070025X3

บริษัท เอ็ม.บี.เอ.สมาร์ทไทร์ จำกัด

2

U2010107A3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศรีวิไลอะไหล่ยนต์

3

U4041185X3

บริษัท เอสวี ออโต้ไทร์ จำกัด

4

U4081176X3

นายปภาวิชญ์ ดอกแก้ว

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1

U2010070X3

ร้านนครชัยอะไหล่ยนต์

2

U2030059A3

ปราณีอะไหล่

3

B2010005X3

เอส.เอ็ม.กลการ

4

U4040341X5

วิชัยอะไหล่

5

U4080027X2

บจก. เรย์ ออโต้เซิร์ฟ

6

U2030149X3

โตยานยนต์

7

U4080047C2

บริษัท ธรรศปิโตรเลี่ยม จำกัด

8

U2010002X2

นายณฐมน สุวรรณโชคอิสาน

9

TPU17064A3

บริษัท เจริญชัยศูนย์ล้อตราด จำกัด

10

U4041089A5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคร์อะไหล่ตรัง

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1

U4040203X4

บริษัท เอส.โอ. ออโตเซลส์ เชียงใหม่ จำกัด

2

U4040004X5

ชัยเจริญยนต์ 1998

3

U2030318P3

เอ เจ คลับ

4

U4080047C2

บริษัท ธรรศปิโตรเลี่ยม จำกัด

5

U2030267X3

ช.เจริญยนต์

6

U2030267X3

ช.เจริญยนต์

7

U2010043P3

ซ.สหยนต์

8

U4040210B4

พงษ์ศิลป์ยนต์

9

U2010107B3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศรีวิไลอะไหล่ยนต์

10

U4040332X4

อู่รัตนยนต์เขมราฐ

11

B4080141X3

บริษัท เจ แอนด์ อี จำกัด

12

U4041142X5

สาระซับพลาย์

13

U2010107X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศรีวิไลอะไหล่ยนต์

14

U2010107A3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศรีวิไลอะไหล่ยนต์

15

U4040891X5

บั่น ซิน หิ้น

16

B4050076X2

วัฒนะอะไหล่ยนต์

17

B4080208A2

บริษัท โจ้ โปรชอป จำกัด

18

B4090084A3

บริษัท ทู-มิเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

19

U4040459X5

ร้านชำนาญยนต์

20

U2010107A3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศรีวิไลอะไหล่ยนต์ 


กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,000 บาท ( ราคาไม่รวมภาษี 7% ) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด