ข่าวสาร

Card image cap
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4

  รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

4

15 ส.ค. 2562

5 ส.ค. - 9 ส.ค. 62

รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล

1

U4040414A5

บริษัท สหยนต์กลการ (สิงห์บุรี) จำกัด

รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 25 สตางค์  จำนวน 4 รางวัล

1

U4080020X3

บริษัท เบนซ์ นครอินทร์ เซอร์วิส 2555 จำกัด

2

U4040078X5

นิวัฒน์อะไหล่ยนต์

3

U2010147X3

เฮงอะไหล่

4

B4090084A3

บริษัท ทู-มิเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1

U4080307D3

หจก. วรรณสุขรุ่งเรือง

2

B4080187X3

บจก. รุ่งรัฐพล กรุ๊ป

3

U2050008P3

ห.จ.ก. ลำพูนอะไหล่ชัยเสรี

4

TPU17035X3

บริษัท มณฑล ไทร์ เซอร์วิส จำกัด

5

B4040160X5

บจก. ลาดปลาเค้าอะไหล่

6

U4090004X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี ออโต้ลีส

7

U4041277X0

ร้านแกดำอะไหล่

8

B4090099X3

ทองวิลาศ เซอร์วิส

9

U4040436X5

สหยนต์อะไหล่

10

U2120111X2

โมดิฟายต์ช๊อป

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1

B4041118X4

วัฒนากิจยนต์

2

U4040321X5

สาม อ.อะไหล่

3

U4040414A5

บริษัท สหยนต์กลการ (สิงห์บุรี) จำกัด

4

U4040910X5

ปรีดาอะไหล่ยนต์

5

U2010035X3

ไทยเชียงแสน

6

U4040312X5

ร้านสงวนยนต์

7

U4080319X2

บริษัท เอ็มซี ออโต้เซิร์ฟ จำกัด

8

U4040530X5

พี.เอ็น.อะไหล่

9

U4041330X4

ยักษ์ใหญ่ออโต้เซอร์วิส

10

U4041245X4

เอ็นเอฟ ออโต้ช็อป

11

B4050094X2

อะไหล่เซ็นเตอร์

12

U4040530X5

พี.เอ็น.อะไหล่

13

TPU17070X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง

14

U4040960A5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกล ออโต้ คาร์

15

B4040262X4

ร้าน น่ำเชงอะไหล่ยนต์

16

U2130035X2

บริษัท ชัยสว่างมอเตอร์พาร์ท 1995 จำกัด

17

B4050094X2

อะไหล่เซ็นเตอร์

18

U4040545X4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุวัฒน์อะไหล่

19

U4070133X3

บริษัท ธงชัยการยาง 1994 จำกัด

20

B4080141X3

บริษัท เจ แอนด์ อี จำกัด 


  กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,000 บาท ( ราคาไม่รวมภาษี 7% ) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน  2562
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด