ข่าวสาร

Card image cap
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 3 และรางวัลประจำเดือนครั้งที่ 1

สรุปรางวัลประจำ เดือน ระยะเวลา 15 ก.ค. - 2 ส.ค.2019

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำเดือน

1

8 ส.ค. 2562

15 ก.ค. - 2 ส.ค.62

  รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 5  บาท จำนวน 1 รางวัล

1

U4041151X3

  บริษัท สงวนยางยนต์ชุมพร จำกัด

  รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 1 บาท  จำนวน 4 รางวัล

1

B4080392X2

  บริษัท พาว์เวอร์เทรน เทคนิค จำกัด

2

U4040177X5

  ฉัตรชัยอะไหล่ยนต์

3

U4040118X5

  ร้านสินชัยอะไหล่ยนต์

4

U4040530X5

  พี.เอ็น.อะไหล่

สรุปรางวัลประจำสัปดาห์ ระยะเวลา 27 ก.ค. - 2 ส.ค.2019

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

3

8 ส.ค.2562

27 ก.ค. - 2 ส.ค.2019

  รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 50  สตางค์  จำนวน 1 รางวัล

1

U2120235X2

  ท๊อปแทนอะไหล่ยนต์

  รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 25 สตางค์   จำนวน 4 รางวัล

1

U4041071D5

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก

2

U2120187X2

  น.ส.ภัคจิรา จั่นเพ็ชร

3

U2010101P3

  หนองบัวอะไหล่

4

U4041193A4

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัทธิกรกิจเจริญ

  รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1

U4080352X0

  ไลค์ ออโต้ เซอร์วิส

2

U4040179A5

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตอะไหล่ยนต์ 2017

3

U4041269X5

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นครอะไหล่

4

U4040648X5

  ไชยชนะยนตรกิจ

5

U2010189A3

  นายใส สมบัติทา

6

U2010189A3

  นายใส สมบัติทา

7

U4040856A5

  นางสาวพรพิมล แสงสุรจันทรกุล

8

U2010313X3

  นายรพี รักสิงห์

9

U4040910X5

  ปรีดาอะไหล่ยนต์

10

U2120196X2

  นายสรวิชญ์ โชตินอก

  รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1

U4040700X5

  หจก.ซิตี้อะไหล่ยนต์

2

U4040714X5

  เกมส์อะไหล่ยนต์

              3

TPU17020A3

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาวินแม็กซ์ ออดิโอ

4

U2120235X2

  ท๊อปแทนอะไหล่ยนต์

5

U4040579A5

  บริษัท เสริมยนต์ ออโต้พาร์ท จำกัด

6

U2010189A3

  นายใส สมบัติทา

7

U2050003B0

  นางสาวอมรรัตน์ มะเดื่อ

8

U4041071D5

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก

9

U2010189A3

  นายใส สมบัติทา

10

U4040865X5

หล่อเอ็กเส็ง

11

B2010085X3

เฮง เฮง เจริญยนต์

12

U4040068X4

ร้านคูณทวี

13

U2030208X3

พัฒนอะไหล่ยนต์

14

U2010189A3

นายใส สมบัติทา

15

U2010300A3

บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์ เทิง จำกัด

16

U4081164X3

ร้านโอซิริส ออโต้ พาร์ท

17

B4080187X3

บจก. รุ่งรัฐพล กรุ๊ป

18

U2010183X3

เค.เรดซิ่ง ช็อป ชุมพร

19

U2010321X3

  บริษัท เวสโมนี จำกัด

20

B2130003X2

  เฮง เฮง เจริญยนต์
 กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,000 บาท ( ราคาไม่รวมภาษี 7% ) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด