ข่าวสาร

Card image cap
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2

  รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

2

1 ส.ค. 2562

20 ก.ค. - 26 ก.ค. 62

รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล

1

U4040169X4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.สุพรรณบุรีอะไหล่

รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 25 สตางค์  จำนวน 4 รางวัล

1

U2130023X1

นายจารุโรจน์ ติรชูพันธ์

2

B4040101X5

นางสาวสลิลทิพย์ สุดหล้า

3

U4041071D5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก

4

U4041071D5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1

U2010295P3

เอส.อาร์

2

U2120074X2

นางดาว ไชยโย

3

U2110078X2

นายสุทัศน์ โปรดสันเทียะ

4

U4040670A5

นางสาวสุภาพร ขุนทอง

5

U4040260A4

บริษัท เอ็นที ออโต้เซอร์วิส แอนด์ไทร์ จำกัด

6

B2030051X3

นายวลงกรณ์ พยักชัย

7

TPU17058X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมกิจการยาง

8

U4040954X4

สิทธิพงษ์ออโต้พาร์ท

9

U2010052P3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กสกูตเตอร์

10

U2010196P3

อุดมชัย 2000

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “AutoCorp Gift Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1

B4080187G2

บริษัท อัลทิม่า เอ็กซ์พีเรีย กรุ๊ป จำกัด

2

U4040163B5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมฟาร์มหม้อน้ำ

3

B4040150X4

ยนตรกิจอะไหล่

4

U2010196P3

อุดมชัย 2000

5

B4041132X4

นางสาวเกณิกา นันทิวัฒน์

6

B4090133A2

บริษัท พีทูเอส ออโต้ จำกัด

7

U2050015P3

บริษัท เสริมมิตรมอเตอร์2018 จำกัด

8

U2010178P3

อะไหล่ยนต์ท่าม่วง

9

U2010037X3

แสงชัยพาณิชย์

10

B4040069X4

ส.อะไหล่ยนต์

11

B4080351X2

บริษัท ดี ออโต้ พลัส จำกัด

12

U4040673X5

หจก. ไทยโยกลการ

13

U4080047C2

บริษัท ธรรศปิโตรเลี่ยม จำกัด

14

B4040101X5

นางสาวสลิลทิพย์ สุดหล้า

15

B4040239X4

ร้านจิตใจ มอเตอร์แอร์

16

U4040498A3

ว่าที่ ร.ต.รัฐชัย ชัยชนะ

17

B4040017X4

เซี้ยโอโต้พาร์ท

18

B4040017X4

เซี้ยโอโต้พาร์ท

19

U4040646X5

เซฟออโต้พาร์ท

20

U4040118X5

ร้านสินชัยอะไหล่ยนต์ 


  กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,000 บาท ( ราคาไม่รวมภาษี 7% ) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน  2562
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด