ข่าวสาร

Card image cap
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ 
 

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

1

25 กรกฎาคม 2562

15 - 19 กรกฏาคม 2562

รางวัลประจำสัปดาห์ 

รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล

1

B21062X320

ร้านแก้วเงินทองอะไหล่

รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 25 สตางค์  จำนวน 4 รางวัล

1
 

B4040064X4

หจก. วิเศษยนต์

2
 

U4040843B5

ยนต์ไพศาลอินโดจีน ซัพพลาย

3
 

U4041167X5

บริษัท คลองขุด อะไหล่ยนต์ จำกัด

  4
 
  U2030106X3   นายสวย กล้วยสุข

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล AutoCorp Gift Voucherมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1
 

U4040562X5

บริษัท บางวัวอะไหล่ยนต์ จำกัด

2
 

B4080389X2

ร้านมอเตอร์ออยเซอร์วิส

3
 

U4040414A5

บริษัท สหยนต์กลการ (สิงห์บุรี) จำกัด

4
 

U4070108X2

บริษัท ทรัพย์ไพบูลย์การยาง จำกัด

5
 

U2010056X3

บุญวิจิตรพาณิชย์

6
 

B4080389X2

ร้านมอเตอร์ออยเซอร์วิส

  7
 
  B4040108X5   อุดมรัตน์อะไหล่ยนต์
  8
 
  B4041098X4   ขุมทองอะไหล่ยนต์
  9
 
  B4040159X4   เรือนชัย
  10
 
  U4040784X4   ร้านเจริญกิจ

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล AutoCorp Gift Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1
 

B2010071X3

ร้าน อุดมทรัพย์อะไหล่

2
 

U2010241X3

ร้าน โพธิ์รุ่งเรือง

3
 

U4040978A5

สิริกลการ (ถนนสามัคคี-นนท์)

4
 

B2050007X3

จอมทองอะไหล่

5
 

TPU17044X3

บริษัท ออโต้แมกซ์แอนด์ไทร์ จำกัด

6
 

U4040056A5

นายคำพอง คำหงษา/อารีย์กลการ

7
 

B2050005G4

นางชุติภัณท์ เกษกานดา/ร้านเก่งอะไหล่

8
 

U4041071D5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก

9
 

U4041071D5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก

10
 

U4040434B4

น.ส.ณิชารัศน์ กลิ่นหอม

11
 

U4041133X5

บริษัท ฮะฮวด ออโต้พาร์ท จำกัด

12
 

B4040127X3

บริษัท โทเทิ่ล ออโทโมทิฟ พาร์ท จำกัด

13
 

B4080141X3

บริษัท เจ แอนด์ อี จำกัด

14
 

U4040635X5

สี่แยกอะไหล่ยนต์

15
 

U4041248X4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจกลการฝาง

16
 

U4041167X5

บริษัท คลองขุด อะไหล่ยนต์ จำกัด

17
 

U4040244X5

ร้านกรินทร์กลการ

18
 

B4040127X3

บริษัท โทเทิ่ล ออโทโมทิฟ พาร์ท จำกัด

19
 

U4041362X5

ท่าตูมอะไหล่

20
 

B4090098X3

คุณสุนทร ปุปผชาติ

กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,000 บาท ( ราคาไม่รวมภาษี 7% ) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน  2562
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด