ข่าวสาร

Card image cap
รายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 7
รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ 6 ก.ย. 2561

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

7

6 ก.ย. 2561

27ส.ค. - 31 ส.ค. 61

รางวัลประจำสัปดาห์ ( สัปดาห์)

รางวัลที่ 1 iPhone 8 Plus จำนวน รางวัล

1

U2030175P3

ศักดิ์บริการ

รางวัลที่ 2 ทองคำ สลึง จำนวน รางวัล

1

U2030152P3

พงศ์พิทักษ์อะไหล่ยนต์

2

U2030030X3

พงษ์ศิลป์ยนต์

3

U4040640A5

นายพลกฤษณ์ สุขโสภา

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

1

U2030001P3

เจริญพรมอเตอร์ไซด์ (2011)

2

U4041009A5

นางสาวนันทิดา อินรัตน์

3

U2030161P3

รุ่งเรืองอะไหล่

4

B2010071X3

ร้าน อุดมทรัพย์อะไหล่

5

U2010112A3

นายธนบรรณ ไลไธสง

6

U2040053X2

นายสาชล มิตรปวงชน

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1

U4040321X4

สาม อ.อะไหล่

2

U2010180X3

ผลประเสริฐ

3

U4040562X5

บริษัท บางวัวอะไหล่ยนต์ จำกัด

4

U4040891X5

บั่น ซิน หิ้น

5

U4040640C5

นางสาวจยาพร แซ่อึ้ง

6

U2010110X3

วรพลเทรดดิ้ง

7

B4080218X0

อุดมมอเตอร์

8

U2010112P3

ร้านชัยสวัสดิ์อะไหล่

9

U2030276A3

นางสาวสุภาวดี จิรธรรมาภรณ์

10

U4041182X4

นครอะไหล่ยนต์

11

U2030044A3

นางดาว ไชยโย

12

B4080187X3

บจก. รุ่งรัฐพล กรุ๊ป

13

B4080365X2

บริษัท เฟิร์ส เลน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

14

B4040290X5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยแสงยนต์

15

B4040017X4

เซี้ยโอโต้พาร์ท

16

U4040891X5

บั่น ซิน หิ้น

17

U2010296X3

บริษัท พีที โปรทูลจำกัด

18

U2030168X3

ร้านสุวรรณ 2002

19

U2030267X3

ช.เจริญยนต์

20

U2010129P3

บริษัท ไทยนำอะไหล่ยนต์ จำกัด

กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,300 บาท (ราคารวมภาษีแล้ว) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด