ข่าวสาร

Card image cap
รายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 6
รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ 30 .ค. 2561

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

6

30 ส.ค. 2561

20 ส.ค. - 26 ส.ค. 61

รางวัลประจำสัปดาห์ ( สัปดาห์)

รางวัลที่ 1 iPhone 8 Plus จำนวน รางวัล

1

B4080141X3

บริษัท เจ แอนด์ อี จำกัด

รางวัลที่ 2 ทองคำ สลึง จำนวน รางวัล

1

B4080364X3

นางปทุมรัตน์ ใหญ่เย็น

2

U4040661C5

นายสุคนธ์ โทนธะรักษ์

3

U2010241X3

ร้าน โพธิ์รุ่งเรือง

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

1

U2010040D3

ซี.เอส.รวมอะไหล่

2

U4080045X3

ร้านประมวล

3

B2040003X2

บริษัท ไทร์คูน เซนเตอร์ จำกัด

4

U4040667X5

นางสาววิภาดา วัฒนสิริภักดี

5

B4040145A5

บริษัท ภ.เฉลิมพงษ์ อะไหล่ยนต์ จำกัด

6

U4040229X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรไทร์ แอนด์ วิลส์

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1

U2010073P3

ประเสริฐอะไหล่ยนต์

2

U4041145A3

นางสาวกมลชนก สุริเย

3

U4041071C5

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เอี่ยมนรางกูร

4

U2010088X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชัยอะไหล่ยนต์

5

B4040101X5

นางสาวสลิลทิพย์ สุดหล้า

6

U4041071C5

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เอี่ยมนรางกูร

7

B4080141X3

บริษัท เจ แอนด์ อี จำกัด

8

U4041071C5

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เอี่ยมนรางกูร

9

U2010289P3

นายมหาชัย สูญจันทร์

10

U4040669B5

นางรัชนีกร จิตไทย

11

U4041222X4

T.K.เซอร์วิส

12

B4040145A5

บริษัท ภ.เฉลิมพงษ์ อะไหล่ยนต์ จำกัด

13

U2030174X3

ร้านศิริเวศมอเตอร์

14

U4080065X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตตาพรการยาง

15

U2010059X3

ร้านเจริญทรัพย์อะไหล่

16

B4080369X3

บริษัท ดีซีเอ็น เเอร์ คลีน จำกัด

17

U4040887X5

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

18

U2040023X2

นางสาววิมลวรรณ หนูแก้ว

19

U2010126X3

บริษัท ประดิษฐพงศ์มอเตอร์ จำกัด

20

U4040917B5

นางสาวนิสา จิรธรรมาภรณ์

กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,300 บาท (ราคารวมภาษีแล้ว) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด