ข่าวสาร

Card image cap
รายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5
 

รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ 23 .ค. 2561

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

5

23 ส.ค. 2561

13 ส.ค. - 19 ส.ค. 61

รางวัลประจำสัปดาห์ ( 7 สัปดาห์)

รางวัลที่ 1 iPhone 8 Plus จำนวน 1 รางวัล

1

U2020011P3

เล็กเจริญยนต์

รางวัลที่ 2 ทองคำ 1 สลึง จำนวน 3 รางวัล

1

B4080291X2

เอ็น วี ออโต้ เซอร์วิส

2

U2040032X2

นางสาวจามจุรี อิ่มเอิบ

3

U2030391P3

วาลิดยานยนต์

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

1

U2030314X3

ภัทรยนต์

2

U2030276A3

นางสาวสุภาวดี จิรธรรมาภรณ์

3

B4040061B5

ส่องแสงอะไหล่

4

U4041113x4

นายสองเมือง ปุ๊ดปา

5

U4040332X4

อู่รัตนยนต์เขมราฐ

6

U4040705X5

พัฒนาอะไหล่ยนต์

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1

B2040008X2

บริษัท สเเควร์ กรุ๊ป จำกัด

2

U2010052X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กสกูตเตอร์

3

B2040039X2

ร้านแสงชัยยานยนต์

4

U2010244A3

นายสมชาย วิเศษพันธุรังษี

5

U2030276A3

นางสาวสุภาวดี จิรธรรมาภรณ์

6

U2030088X2

ร้านกิจเจริญมอเตอร์

7

U2010129X3

บริษัท ไทยนำอะไหล่ยนต์ จำกัด

8

U2050007P4

นายโกวิทย์ ลิ้มศาสนกิจ

9

U2010161A3

นายสิทธิโชค แตงน้อย

10

B4041109X4

เพื่อนยนต์

11

U4040773X4

อู่ช่างโกเซอร์วิส

12

U4040892X5

ซินหิ้นหลี

13

B4040017X4

เซี้ยโอโต้พาร์ท

14

U4040672X5

ห้างหุ่นส่วนจำกัดช.ทุ่งสงอะไหล่

15

U4040056A5

นายคำพอง คำหงษา

16

U4041182X4

นครอะไหล่ยนต์

17

U4040865X5

หล่อเอ็กเส็ง

18

B2040008X2

บริษัท สเเควร์ กรุ๊ป จำกัด

19

U4080076A2

บริษัท พรวิษณุออยล์ จำกัด

20

B4080357A0

บริษัท ภัทรธนกฤตออยล์ จำกัด

กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,300 บาท (ราคารวมภาษีแล้ว) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด