ข่าวสาร

Card image cap
รายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4
รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ 16 .ค. 2561

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

4

16 ส.ค. 2561

6 ส.ค. - 12 ส.ค. 61

รางวัลประจำสัปดาห์ ( 7 สัปดาห์)

รางวัลที่ 1 iPhone 8 Plus จำนวน 1 รางวัล

1

U4041113X4

นายสองเมือง ปุ๊ดปา

รางวัลที่ 2 ทองคำ 1 สลึง จำนวน 3 รางวัล

1

B4040149X5

มีนบุรีอะไหล่ยนต์

2

U4041071C5

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เอี่ยมนรางกูร

3

U4081125X3

อู่เก่งหนองคาย

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

1

U2040045X2

นางสาวมณฑิตา โยพิน

2

B2010071X3

ร้าน อุดมทรัพย์อะไหล่

3

B2050001X3

บริษัท เอ.ที.อี. เทเลคอม คอนสตรัคชั่น จำกัด

4

U2040028X2

เฮงอะไหล่

5

U4040741X4

ร้านช่างพร

6

U4040135X3

บริษัท ค็อกพิท สำราญการยาง จำกัด

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1

U4040958X4

กิจเจริญยนต์

2

U2010183X3

เค.เรดซิ่ง ช็อป ชุมพร

3

U2030276A3

นางสาวสุภาวดี จิรธรรมาภรณ์

4

U2030024X3

แดง มอเตอร์ไบค์

5

B2010085X3

เฮง เฮง เจริญยนต์

6

B2050005L4

นายสมบุญ สัจจาพิทักษ์

7

B2050005M4

นางสาวเสาวลักษ์ บุญศรี

8

U2010147X3

เฮงอะไหล่

9

U2010017X3

แหลม มอเตอร์ไซร์

10

U2010083X3

โมดิฟายด์ช๊อป

11

B4040031X4

บางไผ่อะไหล่ยนต์

12

B4040127X3

บริษัท โทเทิ่ล ออโทโมทิฟ พาร์ท จำกัด

13

U4050072X2

ฟ้าคลองสามอะไหล่ยนต์

14

U4040307X5

J.E.กลการ

15

U4040166X4

อู่มานิตย์

16

U4040184X4

กลการ ออโต้คาร์

17

U4040177X5

ฉัตรชัยอะไหล่ยนต์

18

U4040422X5

นครหลวงอะไหล่ยนต์

19

U4040606A5

ศรีสยาม (บ้านโคก)

20

B4080029A2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมพรออยล์

กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,300 บาท (ราคารวมภาษีแล้ว) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด