ข่าวสาร

Card image cap
รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ครั้ง 3

ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 3 (ประจำสัปดาห์ 30 ก.ค. - 5 ส.ค. 61)
 

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

3

9 ส.ค. 2561

30 ก.ค. - 5 ส.ค. 61

รางวัลประจำสัปดาห์ ( สัปดาห์)

รางวัลที่ 1  iPhone 8 Plus จำนวน รางวัล

  1

  U4040514

ไฮ้เจริญยนต์ (บ้านเพ) (นายรัชพงศ์ จิตตรานุกูลพงษ์)

รางวัลที่ 2  ทองคำ  สลึง จำนวน รางวัล

  1

U2040034

บริษัท พีที โปรทูล จำกัด

  2

U4040244

ร้านกรินทร์กลการ

  3

TPU17062

เอี่ยมเฮงการยาง

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 6  รางวัล

  1

TPB17018

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกโอฬารยางทอง (1993)

  2

U2030310

ไพบูลย์ยานยนต์

  3

U4040179

กฤตอะไหล่ยนต์

  4

U4041213

ร้าน บุญชัย

  5

U4040182

ธนกิจอะไหล่

  6

B4040239

ร้านจิตใจ มอเตอร์แอร์

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20  รางวัล

  1

U4041178

นายเดชา เรืองพยุงศักดิ์

  2

U2050007

นายโกวิทย์ ลิ้มศาสนกิจ

  3

U4040167

โยธินดีเซล

  4

B4040090

เอส.ที. กลการ

  5

U4070108

บริษัท ทรัพย์ไพบูลย์การยาง จำกัด

  6

B2010074

นางคำมูล พรหมรัตน์

  7

B4080257

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

  8

U4081164

ร้านโอซิริส ออโต้ พาร์ท

  9

U4040771

ร้านสวรรค์วิถีอะไหล่

  10

U4080253

บริษัท ไฮฟิวเจอร์ จำกัด

  11

B4041128

บริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จำกัด

  12

B2010074

นางคำมูล พรหมรัตน์

  13

U4040400

ณรงค์ยนต์

  14

B2010074

นางคำมูล พรหมรัตน์

  15

U4040354

ร้านหนองแคอะไหล่ยนต์

  16

U2030028

เจ เจ มอเตอร์

  17

U4040710

พิทักษ์ยนต์

  18

U4040206

หจก. ส.เจริญยนต์ 2005

  19

U2010107

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศรีวิไลอะไหล่ยนต์

  20

U4040321

สาม อ.อะไหล่

กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,300 บาท (ราคารวมภาษีแล้ว) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด