ข่าวสาร

Card image cap
รายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ 2 ส.ค. 2561

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

1

ก.ค. 2561

23 ก.ค. - 29 ก.ค. 61

รางวัลประจำสัปดาห์ ( สัปดาห์)

รางวัลที่ 1  iPhone 8 Plus จำนวน รางวัล

  1

  U2010069

  จั๊วอะหลั่ยยนต์

รางวัลที่ 2  ทองคำ  สลึง จำนวน รางวัล

  1

U2030325

วาลิดยานยนต์

  2

U4040960

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกล ออโต้ คาร์

  3

U4040705

พัฒนาอะไหล่ยนต์

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 6  รางวัล

  1

U2010050

เวียงชัยอะไหล่ยนต์

  2

U2010049

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีดาอาหลั่ยยนต์

  3

U4040962

กิตติยนต์อะไหล่

  4

B4040145

บริษัท ภ.เฉลิมพงษ์ อะไหล่ยนต์ จำกัด

  5

U4040443

เจริญอะไหล่ยนต์

  6

B4080146

นางสาวณพวรรณ กายราช

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20  รางวัล

  1

U2010230

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

  2

U2030121

ร้าน ตี๋ยานยนต์

  3

U2030060

นางสาววิมลวรรณ หนูแก้ว (พิพัฒน์ยนต์)

  4

U2040053

นายสาชล มิตรปวงชน

  5

U2040034

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีจี โปรเซอร์วิส

  6

U2010049

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีดาอาหลั่ยยนต์

  7

B4040145

บริษัท ภ.เฉลิมพงษ์ อะไหล่ยนต์ จำกัด

  8

U4041231

ต้าอะไหล่ยนต์

  9

B4040160

บจก. ลาดปลาเค้าอะไหล่

  10

U4041071

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เอี่ยมนรางกูร (บจก. เอช. อาร์. คอนเวเบนซ์)

  11

B4041132

นางสาวเกณิกา นันทิวัฒน์

  12

U4041231

ต้าอะไหล่ยนต์

  13

B4040135

ป.แสงเจริญอะไหล่ยนต์

  14

U4040313

สันติพานิช

  15

U4040650

ณัฐพงษ์ยานยนต์

  16

U4040343

คุณดวงจิต แข็งแรง (สมคิดมอเตอร์)

  17

U4040313

สันติพานิช

  18

U4040865

หล่อเอ็กเส็ง

  19

U4040443

เจริญอะไหล่ยนต์

  20

U4070082

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี ซี ออโต้ ไทร์

กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,300 บาท (ราคารวมภาษีแล้ว) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด