ข่าวสาร

Card image cap
รายชื่อผู้รับรางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ 26 ก.ค. 2561

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

ประจำสัปดาห์

1

26 ก.ค. 2561

16 ก.ค. – 22 ก.ค. 61

รางวัลประจำสัปดาห์ ( 7 สัปดาห์)

รางวัลที่ 1  iPhone 8 Plus จำนวน 1 รางวัล

  1

  B4040150

  ร้าน ยนตรกิจอะไหล่

รางวัลที่ 2  ทองคำ  1 สลึง จำนวน 3 รางวัล

  1

TPU17078

ร้าน เอ็ม แอนด์ ที ไทร์เซ็นเตอร์

  2

U2010074

ร้าน ยนต์ศิริ 54

  3

U2010244

นางสาวสุทธญาณ์ วิเศษพันธุรังษี

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 6  รางวัล

  1

B4050011

ร้าน ง้วนไดนาโม

  2

U2010147

ร้าน เฮงอะไหล่

  3

U2030209

ร้าน ปิยะยนต์

  4

U2010244

นางสาวสุทธญาณ์ วิเศษพันธุรังษี

  5

U4040530

ร้าน พี.เอ็น.อะไหล่

  6

U4041213

ร้าน บุญชัย

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 20  รางวัล

  1

TPU17046

บริษัท เอกการยาง ออโต้เซอร์วิส จำกัด

  2

U2030030

ร้าน พงษ์ศิลป์ยนต์

  3

U4040964

บริษัท เค.อาร์.ออโตโมทีฟ จำกัด

  4

U2010038

ร้าน ศรีอุทัยยนต์

  5

U4040964

บริษัท เค.อาร์.ออโตโมทีฟ จำกัด

  6

U4040184

ร้าน กลการ ออโต้คาร์

  7

U4040259

ร้าน เอส เอ ออโต้

  8

B4040284

ร้าน ป.อะไหล่

  9

U2030152

ร้าน พงศ์พิทักษ์อะไหล่ยนต์

  10

B2010062

ร้าน ซี.เค.พาร์ท เซ็นเตอร์

  11

U4040004

ร้าน ชัยเจริญยนต์ 1998

  12

U4040530

ร้าน พี.เอ็น.อะไหล่

  13

TPU17070

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง

  14

B4040285

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส.สุธรรมออโต้พาร์ท

  15

U2010110

ร้าน วรพลเทรดดิ้ง

  16

U4041149

ร้าน เจ.บี.ออโต้พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส

  17

U4040321

ร้าน สาม อ.อะไหล่

  18

U4040843

ร้าน ยนต์ไพศาลอินโดจีน

  19

B4090087

นายรัญจวน แก้วแสงศรี

  20

U2010147

ร้าน เฮงอะไหล่

กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,300 บาท (ราคารวมภาษีแล้ว) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด