กิจกรรม


Card image cap
AutoCorp Vaccine Day

AutoCorp Vaccine Day 
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ออโต้คอร์ป สนับสนุนนโยบาย ภาครัฐฯเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อสร้างเกาะคุ้มกันให้กับองค์กรปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยการให้พนักงานของออโต้คอร์ปได้รับการฉีดวัคซีน ที่ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน อย่างพร้อมเพรียงกัน
            รวมทั้ง ขอขอบคุณ ประกันสังคมเขตบางขุนเทียนและบุคลากรการแพทย์ทุกท่านที่มาให้บริการและอำนวยสะดวกในครั้งนี้ด้วย
แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2022 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด