กิจกรรม


Card image cap
กิจกรรมอาสาพาสุข

ออโต้คอร์ป อาสาพาสุข ร่วมกับพนักงานบริษัทและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณ.บางขุนเทียน) ภายใต้ "โครงการบริจาคกล่องเหลือใช้เพื่อไปผลิตเตียงสนามสำหรับผู้ป่วย Covid-19" โดยเริ่มรับบริจาค เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งได้รวบรวมกล่องจากเพื่อนๆ ชาวออโต้คอร์ปและกล่องเหลือใช้ของบริษัท นำไปบริจาคครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และกิจกรรมยังคงเปิดรับบริจาคต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2022 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด