กิจกรรม


Card image cap
AUTOCORP ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวลาว ส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบรรเทาความเดือดร้อน


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากกรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ประเทศลาว แตกนั้น..ทาง Autocorp ได้ส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพี่น้องชาวลาว ผู้บริหารและพนักงาน Autocorp ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ทำการจัดส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยทาง ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จะได้นำไปช่วยเหลือเหตุการณ์เขื่อนแตกที่ประเทศลาว ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในที่ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอีกทั้งยังสอดคล้องกับโครงการ อาสาพาสุข ที่ทาง Autocorp ได้จัดโครงการขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม ..

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด