ลูกปืน “MITSUI” ได้ตอบสนองต่อความต้องการที่จะใช้ลูกปืนที่มีสมรรถนะความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้เป็นอย่างสูง เช่น ความเร็วสูง แรงบิดต่ำ เสียงและความสั่นสะเทือนต่ำไม่ต้องบำรุงรักษา สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้ดีโดย “MITSUI” ได้ปรับปรุงผลผลิตเพื่อให้ได้รอบมาตรฐาน JIS และ ISO 14001

รถยนต์
รถจักรยานยนต์
Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด