สาระน่ารู้


Card image cap
แบตเตอรี่มีหน้าที่อะไร

แบตเตอรี่มีหน้าที่อะไร
- เป็นแหล่งพลังงานจ่ายไฟให้แก่สตาร์ทเตอร์ และระบบจุดระเบิด ในการสตาร์ทเครื่องยนต์
- รักษาปรับตั้งค่าต่าง ๆ ในระบบและหน่วยความจำของรถยนต์ (ทั้งด้านความปลอดภัยและการทำงาน)
- ให้พลังงานคงที่และต่อเนื่องกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย- ให้พลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เมื่อดับเครื่อง
- เก็บสำรองพลังงานไฟฟ้า

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด