สาระน่ารู้


Card image cap
การเลือกใช้นำมันเครื่อง

- ประเภทของน้ำมันเครื่อง สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ และประสิทธิภาพของน้ำมันแต่ละประเภท
- ราคา ราคาของน้ำมันเครื่องแต่ละประเภท มีราคาที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภท คุณสมบัติ และคุณสมบัติเสริม 
- ค่าความหนืด คือ ค่าความข้น–ใส ของน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งกำหนดโดยองค์กรวิศวกรรมยานยนต์ โดยตัวเลขมาก มีความหนืดมาก ตัวเลขน้อย มีความหนืดน้อย ซึ่งมีผลต่อการหล่อลื่นและการลดการสึกหรอ
- น้ำมันเครื่องสูตรพิเศษ หรือมีสารเพิ่มคุณภาพ เป็นปรับหรือพัฒนาให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และเพิ่มคุณสมบัติการปกป้องเพิ่มเติมจากน้ำมันพื้นฐาน

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด