สาระน่ารู้


Card image cap
อาการแบตใกล้หมดหรือเสื่อมสภาพ? 

แบตเตอรี่ใกล้หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ จะสามารถสังเกตจากอะไรได้บ้าง 
- สตาร์ตเครื่องติดยาก 
- ไฟหน้ารถไม่สว่าง
- ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ทำงานช้าล
- ไดสตาร์ตไม่ทำงาน
- แผ่นธาตุภายในบวม
- ใช้งานมานานกว่า 1.5 – 2 ปี
แฟนเพจสามารถนำรถเข้าเช็คแบตเตอรี่ได้ ที่ศูนย์บริการรถยนต์ หรือศูนย์บริการชั้นนำใกล้บ้าน

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด