สาระน่ารู้


Card image cap
โดยสารรถตู้ให้ปลอดภัย

โดยสารรถตู้ให้ปลอดภัย
- ใช้บริการรถตู้ถูกกฎหมาย ที่ลงทะเบียนรถโดยสารที่ถูกต้องในกรมการขนส่งทางบก โดยแผ่นป้ายทะเบียนเป็นพื้นสีเหลือง เลขทะเบียนสีดำ ด้านข้างรถจะระบุชื่อผู้ประกอบการขนส่ง และเครื่องหมายการเข้าร่วมบริการ พร้อมระบุชื่อและหมายเลขเส้นทาง
- ตำแหน่งที่นั่ง ควรเลือกที่นั่งทางด้านขวาของรถ นั่นคืออยู่ฝั่งเดียวกับผู้ขับ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยกว่าตำแหน่งอื่น
- หลีกเลี่ยงการใช้บริการรถตู้โดยสารบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง หรือดัดแปลงที่นั่ง เพิ่มจำนวนเบาะ หรือเบาะเสริม หรือรถมีสภาพทรุดโทรม หรือคนขับมีทางไม่น่าไว้วางใจ
- คาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อความปลอดภัยเวลาเกิดอุบัติเหตุ หรือรถหยุดกะทันหัน
- ไม่งีบหลับบนรถ เพราะอยู่ในภาวะเสี่ยง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน , รถวิ่งผิดเส้นทาง หรือเหตุไม่คาดฝัน ทำให้ไม่สามารถรับมือได้ทัน
- สังเกตและระมัดระวังตัวขณะโดยสารรถ เพื่อความปลอดภัยจากเหตุไม่คาดฝันและมิจฉาชีพ

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด