สาระน่ารู้


Card image cap
น้ำมันเครื่อง มีกี่ประเภท

น้ำมันเครื่อง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (Full Synthetic) เป็นน้ำมันที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี การคิดค้นและการวิจัย ทำให้ได้น้ำมันเครื่องที่ดีที่สุด ซึ่งผ่านขั้นตอนและกระบวนการกลั่นจนมีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพสูงในการปกป้องและหล่อลื่นเครื่องยนต์ มีการระเหยต่ำ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานด้วยสมรรถนะสูง ใช้ได้ประมาณ 10,000-15,000 กม.
2. น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi Synthetic) เป็นการใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ผสมกับน้ำมันจากธรรมชาติ เพื่อให้น้ำมันเครื่องนั้นมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นกว่าน้ำมันธรรมดาทั่วไป ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ อัตราส่วนผสมนั้นขึ้นอยู่กับผู้ผลิต ใช้ได้ประมาณ 7,000-10,000 กม.
3. น้ำมันเครื่องธรรมดา (MineralOil) เป็นน้ำมันจากการกลั่นจากน้ำมันดิบ หรือ น้ำมันที่มาจากธรรมชาติ 100% ใช้ได้ประมาณ 5,000-7,000 กม.
 

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด