สาระน่ารู้


Card image cap
คำว่าดูแลเป็นพิเศษไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนถ่ายบ่อยๆ

แต่เป็นการหมั่นเช็ค หมั่นตรวจสอบน้ำมันเครื่องให้ถี่ขึ้นอย่างสม่ำเสมอ (ทุกวันได้ยิ่งดี) เพราะช่วงฤดูฝนแบบนี้คงหนีไม่พ้นการขับขี่ผ่านบริเวณน้ำท่วมเป็นแน่ มีท่วมน้อยหรือท่วมสูง มีหยุดรถแช่บ้างหรือขับผ่านบ้าง แล้วแต่สถานการณ์ ดังนั้นการตรวจสอบน้ำมันเครื่องโดยดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องมาดูความผิดปกติของน้ำมันเครื่องนั้นมีความจำเป็น เพราะรถยนต์นั้นจะมีชิ้นส่วนเช่น ปะเก็นต่างๆ อาจเสื่อมสภาพเกิดรอยรั่วแล้วทำให้น้ำซึมเข้าไปได้หากรู้ความผิดปกติเร็วก็จะแก้ไขด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อย แต่ถ้าเราละเลยการตรวจเช็คแล้วละก็ กว่าจะพบสาเหตว่ามาจากน้ำมันเครื่องที่ปนเปื้อนน้ำจนเปลี่ยนสภาพและส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ก็สายไปเสียแล้ว ท่านมีโอกาสสูงที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์ให้กลับมาเหมือนเดิม

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด