สาระน่ารู้


Card image cap
รถสตาร์ทไม่ติด เกิดจากอะไร?

อาการสตาร์ทไม่ติด หรือสตาร์ทหลายครั้งกว่าจะติดนั้น อาจมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้
- แบตเตอรี่เสื่อม หรือแบตเตอรี่หมดอายุ ในกรณีแบตเตอรี่เสื่อม ต้องทำการสตาร์ทหายครั้งกว่าเครื่องจะติด เมื่อเริ่มเกิดอาการนี้ ควรนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการที่ดูแลท่าน โดยปกติแบตเตอรี่มีอายุการใช้งาน 2 - 3 ปี ในกรณีแบตเตอรี่หมดอายุ ให้ทำการเปลี่ยนทันที
- ไดชาร์ทเสื่อมสภาพ เมื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว แต่รถยังสตาร์ทติดยาก หรือ ยังสตาร์ทไม่ติดนั้น อาจเกิดมาจากไดชาร์ทเสื่อมสภาพ 
- มอเตอร์สตาร์ท มีปัญหาอาจเนื่องมาจาก ฟิวส์มอเตอร์สตาร์ทขาด, สายไฟขาดหรือหลุด ซึ่งในส่วนนี้ต้องนำตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมชั้นนำใกล้บ้าน
- ระบบไฟฟ้ารถมีปัญหา ในส่วนนี้เกิดขึ้นได้ยาก สังเกตได้จากแผงหน้าปัดไม่แสดงผล ไฟและสัญญาณต่าง ๆ ไม่ขึ้น
- เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถทิ้งไว้ อาจพ่วงแบตสตาร์ต หรือ เข็นรถแล้วสตาร์ท เมื่อ สตารท์ติด ควรขับรถสักพัก เพื่อให้แบตเตอรี่ได้รับการชาร์จไฟ

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด