สาระน่ารู้


Card image cap
เคล็ดลับง่ายๆในการยืดอายุยางรถยนต์

- ตรวจเช็คลมยาง การเติมความดันลมยางของรถแต่ละประเภทจะเติมความดันที่ต่างกัน การเติมลมยางที่อ่อนหรือแข็งจนเกินไปจะส่งผลต่อให้ยางเสื่อมสภาพเร็ว อายุการใช้งานของยางลดลง นอกจากนี้ควรดูดอกยางด้วย ว่ามีการสึกของดอกยาง หรือแก้มยาง หรือไม่ เพราะอาจเกิดการรั่วซึมของลมยางได้
- ตั้งศูนย์ การกำหนดค่าศูนย์ล้อ ให้ถูกต้องตามสเปคของรถที่ผลิตมาจากโรงงาน โดยการตั้งค่าจะช่วยให้การทำงานของระบบช่วงล่างทำงานสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง เมื่อขขับขี่ล้อคู่หน้าและคู่หลัง กับระบบช่วงล่างเกิดสมดุลกั
- ถ่วงล้อ เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับล้อแต่ละล้อ ให้เกิดความสมดุล และการกระจายน้ำหนักอย่างถูกต้อง และช่วยทำให้รถเกาะถนนได้ดี
- สลับยาง เป็นการสลับยางเพื่อช่วยให้หน้ายางสึกใกล้เคียงกัน ควรสลับยางรถยนต์ทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร จะช่วยยืดอายุของยางรถยนต์ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด