เกี่ยวกับเรา


พันธกิจ


 
                เรามีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจของเรารวมไปถึง
ความสะดวกสบายและความปลอดภัยด้านยานยนต์ เพื่อความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการส่งมอบคุณค่าครบวงจร
ดังต่อไปนี้
- สินค้าคุณภาพโดดเด่นที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการ
- การบริหารจัดการด้านซัพพลายเชน และโลจิสติกส์ที่ล้ำหน้า      
- กลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้จริง
- บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ
- โปรแกรมสนับสนุนทางเทคนิคที่สอดคล้อง
- นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- ทีมงานที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและหัวใจที่ตระหนักถึงการให้และความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ AutoCorp

วิสัยทัศน์

          เราคือผู้สร้างคุณค่าชั้นนำระดับภูมิภาค ในด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการสินค้าในกลุ่มอะไหล่รถยนต์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย และปลอดภัย แก่ผู้คนในการใช้ยานพาหนะในชีวิตประจำวัน
 

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ


เมื่อคนเติบโต งานจะสำเร็จ

องค์กรจะมั่นคง สังคมจะน่าอยู่

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด